Volg ons ook op Social Media!      

  Tel: 06 - 53 46 12 52   |   E-mail: info@tlmakelaardij.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring 

Wij zouden u graag inlichten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u ons inschakelt als uw makelaar. 

Contactgegevens
TL Makelaardij
Ootmarsumsestraat 319 7603 AG Almelo
Telefoonnummer: 06 – 53 45 12 52 | 0546 – 63 25 65
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">
Website: www.tlmakelaardij.nl 

Registratie VastgoedPRO 

Wij zijn aangesloten bij VastgoedPRO, de beroepsorganisatie voor vastgoed professionals, waaronder makelaars en taxateurs. VastgoedPRO biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert onder andere het centrale uitwisselingssysteem waarmee VastgoedPRO makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over VastgoedPRO kun u vinden op www.vastgoedpro.nl. 

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
Voor onze diensten vragen wij u enkel om persoonsgegevens die nodig zijn om u te kunnen helpen. Bij verkoop of verhuur van uw woning leggen wij de volgende gegevens vast: 

* Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
* De reden van verkoop of verhuur;
* De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan;
* De omschrijving en kenmerken van de woning (en omgeving) zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
* Foto’s en video’s van de woning;
* De reden van eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
* De transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum. 

Bij aankoop of aanhuur van een woning leggen wij de volgende gegevens vast: 

* Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
* Een beschrijving van uw wensen, eventueel uitgewerkt naar een zogenaamd woonprofiel;
* Gegevens over uw huidige woning, zoals de koop- of huurprijs;
* Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
* De transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum. 

Indien u koopt of verhuurt van iemand waar wij een opdracht van hebben om deze bij te staan, dan leggen wij de volgende gegevens vast: 

* Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
* Gegevens over de woning die kocht of huurt zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
* Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
* Gegevens over uw oude woning, zoals de koop- of huurprijs. 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor? 

Indien u verkoopt of verhuurt of op zoek bent naar een andere woning gebruiken wij uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen in dat kader worden gebruikt om, onder andere, uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op onze website of in verkoopbrochures, en om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt). 

Indien u een woning van iemand die gebruikt maakt van onze diensten koopt of huurt, gebruiken wij uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht. 

Verstrekking aan derden 

Wanneer u onze diensten inschakelt, delen wij mogelijkerwijs uw gegevens met geselecteerde derde partijen. Wij doen dit alleen wanneer dit nodig is om uw opdracht uit te voeren en wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Onder deze derde partijen vallen taxateurs, notarissen, hypotheekadviseurs, validatie-instituten, gemeenten en andere makelaars. Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor hun doelen en waar mogelijk worden gegevens slechts op geaggregeerd niveau verstrekt. Met deze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

Wij hebben de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens TL Makelaardij van uw gegevens kennis kunnen vernemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Al onze werknemers zijn tevens geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien hebben wij maatregelen getroffen om te garanderen dat onbevoegde derden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en dat wij snel kunnen handelen bij een (vermoeden tot een) datalek. Wij maken derhalve ook back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij verlies door fysieke of technische incidenten. Wij testen en evalueren onze maatregelen dan ook regelmatig. 

TL Makelaardij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Uiterlijk vijf jaar nadat de bemiddeling die wij u hebben aangeboden is beëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen. 

Uw rechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. U kunt tevens bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons. U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U heeft ook het recht om uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Let wel, zoals eerdergenoemd, dat wij enkel persoonsgegevens van u vragen die benodigd zijn om uw opdracht uit te voeren. 

Klachten en vragen 

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen of opmerkingen over de wijze waarop er binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hier contact met ons over op. Wij zullen ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u hier contact over opnemen met ons. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ons volledige woningaanbod vindt u op Funda.

 

VastgoedPro

TL Makelaardij is aangesloten bij makelaarsvereniging VastgoedPro

Volg ons ook op Social Media!